اسناد منتشر نشده از مجاهدت های مرحوم آیت الله طالقانی

 
 

منبع: وب سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی