شهيدفتح الله حسن زاده


با سلام و درود بر امام خميني رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران، آن امامي كه كوه‌ها، استواري را و درياها، خروش را از او مي‌آموزند و هنگامي كه لب به سخن مي‌گشايد، شرق و غرب را در امواج سخنان خويش مي‌پيچد.

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 104