شهيدفريد ابوطالبي


امام را تنها نگذاريد و از او اطاعت كنيد؛ او قلب ماست، او روح ماست، او جان ماست، او ولي فقيه ماست، او فرزند زهرا (س) است، فرزند علي (ع) است،‌فرزند حسين (ع) است، او فخر ملت ماست، فخر كشور ماست و او نور چشم ماست.

منبع: كتاب جلوه هاي نور