شهيداحمد حسين خاني


اي ياران امام! كلام امام، عمل امام (ره) است. كسي‌ كه اسلام امام را مي‌خواهد بايد عمل كند. هركس امام را مي‌خواهد بايد راه امام را بپيمايد.....

منبع: كتاب جلوه هاي نور