شهيدسيدعباس حسيني


بايد بدانيد كه در روي اين زمين و در زير اين آسمان تنها جايي كه در رأس حكومتش نايب امام معصوم (عج) و مجتهد جامع‌الشرايط ما حكومت مي‌كند و حكومت او در راستاي حكومت جدش علي (ع) و آمال و اهداف معصومين (ع) خصوصاً ارباب و آقاي همه‌ي ما امام زمان(عج) مي‌باشد، ايران است.
پس عزيزان من، قلب خود را مملو از عشق و محبت خميني روح له‌الفدا كنيد و تمامي خشم و كينه و نفرت و غصب خود را متوجه دشمنان امام زمان (عج) بنماييد و بدانيد هركس كه مهري از اين ابرمرد تاريخ در دل خود ندارد در جهت خلاف مسير اين انقلاب شنا مي‌كند و دست و زبان او بر عليه انقلاب به كار برده مي‌شود.

منبع: كتاب جلوه هاي نور