شهيدمهدي حكمت


دوست دارم شمع باشم و در دل تاريك شب بسوزم، روشني بخشم به جمعي و خودم تنها بسوزم «و من عشقه قتلته»
بگذار تا چشم من را دشمن مثله گرداند، اما عشق من را نمي‌تواند؛ عشق به نظام جمهوري اسلامي ايران،‌ عشق به امام زمان (عج)،‌ عشق به امام خميني رو‌ح‌الله، اين عصاره‌ي همه‌ي پاكي‌ها در زمانه‌ي همه‌ي ناپاكي‌ها».

منبع: كتاب جلوه هاي نور   -  صفحه: 86