شهيداسدالله حميدي


ما كه خود را پيرو خط امام مي‌دانيم؛ قسم ياد كنيم كه هرگز از خط امام خميني (ره) كه همان خط محمد (ص) و علي (ع) است گمراه نشويم و اين رهبر عزيز را ياري كنيم.

منبع: كتاب جلوه هاي نور   -  صفحه: 87