شهيدوحيد حيدري


اي برادران و خواهران!
روزي را به ياد آوريد كه در منجلاب غوطه‌ور بوديم و هر روز در اين مرداب بيشتر فرو مي‌رفتيم. اي مردم! شكر كنيد خدايي را كه ما را توسط سيدي پاك از نسل حسين (ع)‌ نجات داد، مبادا شكر اين نعمت را فراموش كنيد.

منبع: كتاب جلوه هاي نور