شهيدجواد حيدري فرد


قدر نعمت رهبري حضرت امام را بدانيد كه بعد از 1400 سال احيا كننده‌ي اسلام است و نداي حسين (ع) را سر مي‌دهد كه عليه ظالمان و مستكبران بشوريد كه ظهور حضرت ولي‌عصر (عج) نزديك است.

منبع: كتاب جلوه هاي نور