شهيدحسن خاكي 2


پيرو خط امام باشيد، كه پيروي از او پيروي از امام زمان (عج) است كه من به پيروي از دين خدا وارد ميدان نبرد شده‌ام و در اين راه هميشه زير لب زمزمه مي‌كنم: «الهي ثبت اقدامنا»
اي امت شهيدپرور! به خدا در آينده قوم‌هايي خواهند آمد و خواهند گفت: «اي كاش ما در زمان امام خميني بوديم، تا در راه دين و شريعت اسلام صدبار كشته و دوباره زنده مي‌شديم.» پس در خط امام باشيد و از آن خارج نشويد. به خدا در آخرت از شما سؤال مي‌شود كه از وجود اين رهبر چگونه استفاده كرده‌ايد؟ امام جايي را مي‌بينيد كه ما نمي‌بينيم.

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 83