شهيدغضنفر داودآبادي


به راستي هركس كلام خميني (ره) را شناخت، كلام خدا و حجت خدا و ولي الامر و رسول‌الله را شناخته و به راستي كه روح خدا را شناخته است...

منبع: كتاب جلوه هاي نور   -  صفحه: 90