شهيدحسين دباغي تبريزي


از امت مسلمان ايران مي‌خواهم كه با حضور هميشگي در صحنه، از رهبر عزيز، از نعمتي كه خدا به ما ارزاني داشته پشتيباني كرده و انقلاب عزيزمان را تا ظهور امام عصر «عج» پيش ببرند.

منبع: كتاب امام از منظر شهيدان   -  صفحه: 48