شهيدمرتضي احمداوغلي


در نمازهايتان براي امام خميني (ره) و براي پيروزي اسلام دعا كنيد، چون اين امام نعمتي است بس بزرگ كه خدا به ما عنايت كرده است و رهبري كه ما را از لجن‌زار جهل و ناداني به گلزار فهم و ايمان كشانيد و هميشه يار وفادار اين پير جماران باشيد تا اين نهضت را به صاحب اصلي‌اش حضرت بقية‌الله برساند.
تنها آرزويي كه داشتم اين بود كه آن چهره‌ي پر محبت و نوراني امام خميني (ره) كه مي‌توان از چهره‌ي ايشان درس صبر و مقاومت و شجاعت آموخت ببينم.

منبع: كتاب امام از منظر شهيدان   -  صفحه: 101