شهيدغلام حسين رفيعي


اي امام، اي مهربان‌تر از همه و اي منجي كبير مستضعفين جهان، بر تو سلام باد و سلامم را پذيرا باش. اين تو بودي كه جوان‌هاي ما را از رذالت به شهادت كشاندي.

منبع: كتاب امام درآئينه ي شهيدان   -  صفحه: 106