انتخابات مجلس

در دوران قدرت علم كه در واقع مهم‌ترين سال‌هاي سلطنت محمدرضا است، نماينده‌هاي مجلس با نظر او تعيين مي‌شدند. در زمان نخست‌وزيري اسدالله علم، محمدرضا دستور داد كه با علم و منصور يك كميسيون 3 نفره‌اي براي انتخابات نمايندگان مجلس تشكيل دهم.
كميسيون در منزل علم تشكيل مي‌شد. هر روز منصور با يك كيف پر از اسامي به آن‌جا مي‌آمد. علم در رأس ميز مي‌نشست. من در سمت راست و منصور در سمت چپ او.
منصور اسامي افراد مورد نظر را مي‌خواند و علم هر كه را مي‌خواست، تأييد مي‌كرد و هر كه را نمي‌خواست، دستور حذف مي‌داد.
منصور با جمله‌ي "اطاعت مي‌شود"، با احترام حذف مي‌كرد. فقط افرادي كه در اين كميسيون تصويب شده بودند، سر از صندوق آرا در آوردند و لا غير.
راوي حسين فردوست

منبع: كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي صفحه‌ي 257