فرزندان رضاشاه

درباره‌ي ساير فرزندان رضاشاه، حتي اگر يگ كلمه نوشته شود اضافي است، چون موجوداتي بي‌اثر و بي‌فايده و اهل عيش و نوش و سو استفاده بودند و عرضه‌اي نداشتند كه دسته‌بندي كنند ولي در كنار آن‌ها عده‌اي بودند كه از وجودشان سود مي‌بردند. مثلاً غلام‌رضا با جهانباني‌ها وصلت كرده و دختر سرلشكر منصور جهانباني ( برادر سپهبد امان‌الله جهانباني ) را گرفته بود. پدرزن غلام‌رضا مدتي رييس پليس راه‌آهن بود و سپس سناتور شد.

منبع: كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي صفحه‌ي 242