قاچاقچي

هوشنگ دولو در مارس 1972 _ اسفند 1351 _ هنگامي‌كه در ژنو در حال تحويل ترياك به حسن قريشي، بازرگان ايران مقيم سويس بود، توسط پليس اين كشور دستگير شد. شاه كه در زمان اين حادثه در سن‌موريس بود، بلافاصله به ژنو رفت و دولو را آزاد كرد و با هواپيماي شخصي خود به ايران بازگردانيد.
حادثه‌ي فوق در مطبوعات غرب انعكاس وسيع يافت و رسوايي بي‌سابقه‌اي را براي خانواده‌ي پهلوي به ارمغان آورد و تا مدتي نقش دربار پهلوي در قاچاق بين‌المللي مواد مخدر افشا مي‌شد.

منبع: كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي صفحه‌ي 462