رويدادهاي 13 بهمن 1357

* امام خميني در جمع روحانيون بيانات مبسوطي را ايراد كردند. ايشان در قسمتي از اين بيانات فرمودند: رژيم سلطنتي از اول خلاف عقل بود... هر ملتي بايد خودش سرنوشت خودش را تعيين كند.
* آسوشيتد پرس: بختيار گفت: طرفداران آيت‌الله خميني مي‌توانند فرياد بزنند، غوغا كنند، توهين كنند، اين كار چيزي را ثابت نمي‌كند، اما اين كه چندين ميليون نفر براي استقبال از آيت‌الله به تهران آمدند، مبالغه‌آميز است. وي افزود: هم چنان مشتاق ملاقات با ايشان است.
* آسوشيتد پرس گزارش داد: امراي ارتش گفته‌اند كه اگر آيت‌الله خميني بر خلاف قانون اساسي اقدامي كند، ‌آن ها دست به اقدام خواهند زد.
* راديو مسكو: دانشجويان ايراني مقيم آمريكا عليه مداخله آمريكايي‌ها در امور داخلي ايران، در برابر كاخ سفيد تظاهرات كردند.
* در چند شهر كشور، ازجمله سمنان و تربت جام، در پي تظاهرات مردم چند نفر به شهادت رسيدند.
* يك ساواكي در تهران ترور شد. وي سرهنگ معتمدي نام داشت و يكي از اعضاي بلند پايه ساواك بود.
*راديو بي.بي.سي گفت: آيت‌الله شريعتمداري گفته است در تبديل رژيم سلطنتي به جمهوري بايد جانب احتياط رعايت شود و تهيه مقدمات فراواني لازم است.
تذكر: نامبرده از قانون اساسي كه اساس آن موجب بقاي رژيم سلطنتي است، حمايت مي‌كند.
*دكتر سنجابي خواستار استعفاي بختيار شد. وي هم چنين گفت: جبهه ملي به امام خميني وفادار است.

منبع: سايت مركز اسناد انقلاب اسلامي 
 

 

.